Uvjeti poslovanja

Ovaj sporazum određuje međusobne odnose između kupaca i tvrtke Achillea d.o.o. iz Osijeka kao ponuditelja.

Kupci mogu biti pravne osobe s područja Republike Hrvatske.

Ukoliko se radi o trgovini između pravnih subjekata odnosno kupovine robe za daljnju prodaju, kupac mora zadovoljiti sve zakonske uvjete za kupovinu i prodaju robe.

Achillea d.o.o. obvezuje se poslovati u skladu s važećim legitimnim zakonima Republike Hrvatske.

Achillea d.o.o. obvezuje se štititi privatnost podataka svojih kupaca.

Zabranjujemo bilo kakav pokušaj ilegalnog djelovanja, kao i pokušaje lažiranja podataka, te napominjemo da će svaki takav pokušaj trenutno proslijediti nadležnim državnim institucijama.

Roba ostaje u vlasništvu prodavatelja do punog plaćanja fakturnih iznosa sa kamatama i troškovima. Naručitelj prenosi na prodavatelja, radi osiguranja njegovog potraživanja, svoje potraživanje iz daljnjeg otuđenja robe s ograničenim pravom raspolaganja, također i kada je ova prerađena, preinačena ili pomiješana. Ujedno se obvezuje staviti odgovarajuću bilješku ili napomenu o tome u svojim knjigama i na fakturama. Naručitelj treba na zahtjev predati prodavatelju svu dokumentaciju potrebnu za utjerivanje potraživanja i trećem dužniku priopćiti vijest o ustupanju. U slučaju ovrhe ili drugog korištenja robe s ograničenim pravom raspolaganja preko treće strane, naručitelj je obvezan upozoriti na ovo zadržavanje prava vlasništva i informirati prodavatelja. Provođenje prava zadržavanja vlasništva kao i ovrha predmeta isporuke preko prodavatelja ne vrijedi kao odustajanje od ugovorene narudžbe, osim ako se obje strane istovremeno o tome ne usuglase.

Kod prekoračenja roka plaćanja obračunavaju se zakonske zatezne kamate. Nadalje, naručitelj ima za nadoknaditi daljnje štete zbog neizvršenja u roku, posebice troškove opomene i odvjetničke troškove. Troškovi opomene i troškovi naplate koji se trebaju nadoknaditi reguliraju se prema zakonskim gornjim stopama važećim za Zavod za naplatu.

Odgađanje ili kašnjenje od strane naručitelja kod ispunjavanja svojih obveza prema prodavatelju, uzrokuje prekidanje mogućeg dogovorenog roka isporuke.

Prodavatelj može odustati od dogovora ukoliko prije isporuke robe izađu na vidjelo takve promjene u gospodarskim odnosima Naručitelja koje ne mogu osigurati, to jest, zajamčiti plaćanje robe.

Powered By OpenCart
Hansol © 2020