Jamstvo prodaje

Achillea d.o.o. jamči za svu prodanu robu iz asortimana Hansol i Logic. Pravo koje proizlazi iz garancije pretpostavlja da za vrijeme trajanja jamstvenog roka naručitelj treba smjesta i neodložno prijaviti nedostatke i greške u pismenom obliku.

Jamstvo za ostalu robu daje uvoznik preko ovlaštene servisne mreže uz predočenje računa i popunjenog jamstvenog lista.

Nikakva odgovornost se ne preuzima za nedostatke ili štete, koje nastaju iz dolje navedenih razloga:

Powered By OpenCart
Hansol © 2020